IF Bancorp Inc IF Bancorp Inc คลังสินค้า


IF Bancorp, Inc. เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เวตสีกาในรัฐอิลลินอยส์ และมีพนักงานประจำจำนวน 109 คน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการกำหนดทิศทาง วางแผนและประสานกิจกรรมธุรกิจของ Iroquois Federal Savings ธนาคารสำรองแห่งชาติที่ได้รับสัญญาจากภาครัฐ

ธุรกิจหลักของ Iroquois Federal คือการรับฝากเงินจากประชาชนและการลงทุนเงินฝากเหล่านั้นพร้อมกับเงินที่ได้จากกิจกรรมธุรกิจและการกู้ยืมไปในการให้กู้ยืม และบริษัทนี้ยังมีบริการบัญชีเงินฝากหลากหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ใบรับรองเงินฝาก บัญชีเงินฝากตลาดเงิน และบัญชีเช็คส่วนตัวและธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางการให้บริการทางเลือก เช่น เครื่อง ATM การธนาคารออนไลน์และการชำระบิล และการธนาคารบนมือถือพร้อมการฝากเงินและการชำระเงินผ่านมือถือ

IF Bancorp, Inc. เข้าหลักทรัพย์เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2011 และตั้งองค์กรในตลาดอย่างมั่นคงต่อมา ในการรับทราบข่าวสารล่าสุดในวงการ จึงมีความสำคัญที่จะทำการวิจัยหุ้นนี้อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการทำความเข้าใจอย่างละเอียด เท่านั้นนักลงทุนจึงจะได้คำแนะนำที่มีค่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงราคาหุ้นในวันนี้ จำนวนหุ้น และมูลค่าตลาด

แม้ว่า Iroquois Federal Savings จะดำเนินธุรกิจโดยเป็นธนาคารสำรองแห่งชาติที่มีการให้บริการบัญชีเงินฝากและการให้กู้ยืมหลากหลายรูปแบบ แต่ควรทราบว่าการลงทุนในหุ้นนั้นมีความเสี่ยง ดังนั้นอย่างสำคัญที่จะต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดและปรึกษาคำแนะนำเชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆIF Bancorp Inc ผลงาน

  • พนักงาน 109
  • กองบัญชาการบริษัท Watseka
  • เว็บไซต์ https://ifbancorp.q4ir.com/corporate-information/corporate-profile/default.aspx
  • IROQ ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • IROQ มูลค่าตลาด 56.2M
  • กำไรต่อหุ้น 0.63
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.4
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-04-15
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.048

สนใจ IF Bancorp Inc ไหม คุณอาจสนใจ: