Interactive Brokers Group Inc Interactive Brokers Group Inc คลังสินค้า


Interactive Brokers Group, Inc. เป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ในการลงทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรับซื้อขายหุ้นแบบเป็นตัวแทนหรือผู้ค้าและการซื้อขายเป็นเจ้าของเอง ด้วยทีมงานพนักงานประจำที่มีจำนวน 2,820 คน บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่กรีนวิช รัฐคอนเนติคัต

บริษัทฯ ให้บริการบัญชีการเก็บรักษาและบริการสำหรับนักลงทุนหลากหลายประเภทรวมถึงกองทุนหุ้นรวมและกองทุน ETFs (Exchange-Traded Funds) ที่ลงทุนบนตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ทั่วโลกโดยมีความสำคัญในการส่งมอบคำสั่งการซื้อขายและดำเนินการซื้อขายในอินสตรูเม้นท์ทางการเงินต่างๆ เช่น หุ้น ตัวเลือก สินค้าโภคภัณฑ์อนุพันธ์ เครื่องเงินตราต่างประเทศ (forex) หุ้นสัญญานิพนธ์ กองทุนรวม ETFs และโลหะบริสุทธิ์ บริษัท Interactive Brokers Group ดำเนินธุรกิจในมากกว่า 150 ตลาดและศูนย์ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใน 33 ประเทศและสกุลเงิน 26 สกุลทั่วโลก

นอกเหนือจากการให้บริการด้านโดยสารในแบบดั้งเดิม บริษัท Interactive Brokers Group ยังให้บริการเข้าถึงสกุลเงินดิจิตอลบางประเภทผ่านผู้ให้บริการบริการสกุลเงินดิจิตอลบุคคลที่สาม ซึ่งดำเนินการล้างให้เป็นสิ่งสำเร็จและให้บริการรักษาสกุลเงินดิจิตอลได้ ผลิตภาพสินค้าหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยบัญชี IBKR Pro, IBKR Lite และบัญชี IBKR Universal ที่ให้ลูกค้าได้รับหลากหลายตัวเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา

เพื่อที่จะทราบสถานการณ์การดำเนินงานของ Interactive Brokers Group นักลงทุนสามารถตรวจสอบตัวแปรสำคัญเช่นทุนตลาด ราคาหุ้น และกิจกรรมก่อนตลาดได้ การสังเกตราคาหุ้นในวันนี้ยังสามารถให้ข้อมูลมีคุณค่าเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของบริษัทฯ และสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดผ่านบริษัท Interactive Brokers Group บริษัทฯ นำเสนอหลากหลายแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile, พอร์ทัลไคลเอ็นต์ และอื่นๆ โดยมีความมุ่งมั่นในการให้บริการนวัตกรรมและการให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างเป็นระบบแล้วแห่งของ Interactive Brokers Group เป็นบริษัทที่คุ้มค่าที่จะติดตามในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอInteractive Brokers Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 2820
  • กองบัญชาการบริษัท Greenwich
  • เว็บไซต์ https://www.interactivebrokers.com/en/home.php
  • IBKR ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • IBKR มูลค่าตลาด 50.8B
  • กำไรต่อหุ้น 6.32
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.55
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-14
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.375

สนใจ Interactive Brokers Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: