Kura Oncology Inc Kura Oncology Inc คลังสินค้า


Kura Oncology, Inc. เป็นบริษัทยาเสมีย์ขั้นสูงที่กระทำในการวิจัยและพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง บริษัทตั้งอยู่ที่ San Diego, California และปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลา 133 คน บริษัทได้เข้าสู่ตลาดหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทมีการวิจัยและพัฒนายาเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ทางบริษัทมีสายการผลิตที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดสารสกัดเล็กที่เน้นเข้าถึงเส้นทางส่งสัญญาณของโรคมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย Ziftomenib, Tipifarnib, และ KO-2806 โดย Ziftomenib เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง เฉพาะเจาะจง และสามารถรับประสิทธิภาพจากรสชาติและสื่อความหมายเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดรุ่นกรรมพันธุ์ที่กำหนดแล้ว (AML) ถ้าเราเชื่อมต่อกันระหว่างโปรตีนสองชนิด คือ เมทินินกับโปรตีนที่ปรากฏออกมาจากยีนลิไซน์ไคน์เมไทล์ทราสเฟอเรส 2A ส่วน Tipifarnib เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูง เฉพาะ และเป็นยากลิ่นที่รับประสิทธิภาพจากการยับยั้งการถ่ายโอนกลุ่มฟาร์นีซิล ส่วน KO-2806 เป็นตัวต้านสายพันธุ์ส่วนใหม่ของยาต้านการถ่ายโอนฟาร์นีซิล (FTI) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับความแข็งแรง สุขภาพกินและกลายวิธีที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้านการถ่ายโอนฟาร์นีซิลก่อนหน้านี้Kura Oncology Inc ผลงาน

  • พนักงาน 133
  • กองบัญชาการบริษัท San Diego
  • เว็บไซต์ https://www.kuraoncology.com/
  • KURA ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • KURA มูลค่าตลาด 1.6B
  • กำไรต่อหุ้น -2.17
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Kura Oncology Inc ไหม คุณอาจสนใจ: