Luther Burbank Corp Luther Burbank Corp คลังสินค้า


Luther Burbank Corp. ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการเงินจากการถือหุ้นธนาคาร บริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเซนต์รอสาบิสตา รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 256 คน บริษัทได้ไปส่งข้อเสนอขายหุ้นแบบ Initial Public Offering (IPO) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักผ่านบริษัทในเครือของตนที่มีชื่อว่า Luther Burbank Savings ธุรกิจหลักของบริษัทคือการดึงดูดเงินฝากจากประชาชนและลงทุนเงินสดในหลายประเภทของสินเชื่อ เช่น สินเชื่อสระแก้วถาวรและสินเชื่อก่อสร้างที่มีหลักประกันโดยที่ตั้งที่อาศัย หลายหลัง และอสังหาริมทรัพย์ทางพาณิชย์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อที่มีหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เมโทรโพลิตันในตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อทางอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยหลายฝ่าย และการให้สินเชื่อทางอสังหาริมทรัพย์ทางพาณิชย์ เช่น สินเชื่อจำนวนเงินครั้งแรกที่ให้สำหรับการซื้อ การทำเงินทุนอสังหาริมทรัพย์หลักของเจ้าของ ส่วนรวมของอาคารชุดที่มีหน่วยเช่าอย่างน้อยห้าห้อง สาขาทั้งหมดของบริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ในเคาน์ตีสนามา-มาริน ซานตาคลารา และลอสแอนเจลิสLuther Burbank Corp ผลงาน

  • พนักงาน 256
  • กองบัญชาการบริษัท Santa Rosa California
  • เว็บไซต์ https://ir.lutherburbanksavings.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Luther Burbank Corp ไหม คุณอาจสนใจ: