Magenta Therapeutics Inc Magenta Therapeutics Inc คลังสินค้า


บริษัท Magenta Therapeutics, Inc. เป็นบริษัทชั้นนำด้านชีววิทยาทางคลินิกซึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนายาใหม่สำหรับการปลูกถ่ายไขกระดูก. บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์และในปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลา 67 คน. บริษัทได้เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ส่วนบุคคลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561. บริษัทกำลังพัฒนายาที่ออกแบบมาเพื่อนำแก่ท่านผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเลือด, โรคพันธุกรรม, และโรคภูมิคุ้มกันในการปลูกถ่ายเซลล์ลำไส้ดำ ท่วมไว้ในกระบวนการการเคลื่อนย้าย. ทางบริษัทมีแผนการพัฒนายาหลายรายการที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ลำไส้ดำให้ดีขึ้น. โปรแกรมคลินิกที่นำไปพัฒนาอยู่ในช่วงหัวข้อหลักคือการเคลื่อนย้ายและเก็บเซลล์ลำไส้ดำที่เพียงพอสมบูรณ์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ลำไส้ดำ, กระบวนการที่เรียกว่าการเคลื่อนย้าย. บริษัทกำลังพัฒนายาที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดเซลล์เป้าหมายในของเพื่อกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ลำไส้ดำใหม่ เพื่อช่วงที่บริหารใช่ที่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนการปลูกถ่ายเซลล์ลำไส้ดำ กระบวนการที่เรียกว่าการปรับที่อยู่ของกระดูก. ช่องทางของผลิตภัณฑ์การปลูกถ่ายเซลล์ลำไส้ดำของบริษัทประกอบด้วย MGTA-117, MGTA-145, CD45-ADC และแพลตฟอร์มการวิจัยของบริษัท. โปรแกรม MGTA-117 ได้รับการออกแบบให้กำจัดเซลล์ลำไส้ดำจากท่านผู้ป่วยก่อนการปลูกถ่ายเซลล์.Magenta Therapeutics Inc ผลงาน

  • พนักงาน 67
  • กองบัญชาการบริษัท Cambridge
  • เว็บไซต์ https://www.magentatx.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Magenta Therapeutics Inc ไหม คุณอาจสนใจ: