MDU Resources Group Inc MDU Resources Group Inc คลังสินค้า


กลุ่มบริษัท MDU Resources Group, Inc. เข้ามาให้บริการผลิตภัณฑ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและโครงสร้างขนส่ง บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บิสมาร์ก รัฐนอร์ทดาโคต้าและให้งานที่ประจำอยู่ประมาณ 14,929 คน ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยภาคไฟฟ้า ภาคจัดจำหน่ายกําลังการธรรมชาติ ภาคท่อไซพ์ วัสดุก่อสร้างและวิสาหกิจตีกล้าม ซึ่งภาคไฟฟ้าจะผลิต ส่งมอบและกระจายไฟฟ้า ภาคจัดจำหน่ายกําลังการธรรมชาติจะกระจายกําลังการธรรมชาติ และภาคท่อไซพ์ จะให้บริการขนส่งกําลังการธรรมชาติและบรรจุเก็บเกี่ยวใต้ดินผ่านระบบท่อที่ได้รับการควบคุมในภูมิภาค Rocky Mountain และเคห็ดสวนเหนือของสหรัฐอเมริกา ภาควัสดุก่อสร้างและวิสาหกิจตีกล้ามจะขุด เผยแพร่และขายวัสดุก่อสร้างเช่นหินถูกบดและทรายและกรวย; ผลิตและขายยางมะตอย; และจัดหาคอนกรีตผสมพร้อมใช้งาน ภาควิสาหกิจก่อสร้างช่วยให้บริการกําลังการต่อเติมทั้งหมดผ่านบริการทางเครื่องกลและกลไก และบริการก่อสร้างสายส่งและกระจายไฟฟ้าข้ามทางในสหรัฐอเมริกาอย่างครอบคลุมMDU Resources Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 14929
  • กองบัญชาการบริษัท Bismarck
  • เว็บไซต์ https://www.mdu.com
  • MDU ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • MDU มูลค่าตลาด 5.3B
  • กำไรต่อหุ้น 2.44
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.598
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-01
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 1.624

สนใจ MDU Resources Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: