NiSource Inc NiSource Inc คลังสินค้า


นายทรัพย์ NiSource, Inc. เป็นบริษัทหลักที่อยู่ที่ Merrillville, รัฐอินเดียน่า ซึ่งเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันด้านพลังงาน กับพนักงานเต็มเวลา 7,117 คน บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านสองส่วน – การดำเนินการจัดจำหน่ายก๊าสและการดำเนินการจัดจำหน่ายไฟฟ้า
ส่วนการดำเนินการในการจัดจำหน่ายก๊าส ผ่านบริษัทฉบับสมบูรณ์เชิงพร้อมเนื้อหา NiSource Gas Distribution Group, Inc. กรรมการในการดำเนินธุรกิจด้านการส่งมอบก๊าสธรรมชาติให้กับลูกค้าในภาคเรียบร้อย ธุรกิจให้บริการทั้งในส่วนของบ้านอยู่ของคงระยะเมตร 54,600 ไมล์ รวมถึงเส้นทางบริการอินดี้ที่เชื่อมต่อลูกค้าแต่ละรายและเส้นทางหลักในระยะ 1,000 ไมล์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบริการของบริษัท
ส่วนการดำเนินการทางไฟฟ้า ได้สร้าง, ส่งถ่าย และกระจายไฟฟ้าผ่านบริษัทหลัก NIPSCO เพื่อให้กับลูกค้าประมาณ 486,000 รายใน 20 จังหวัดในภาคเหนือของอินเดียน่า ส่วนรายการดำเนินงานทางด้านไฟฟ้ายังมีการซื้อขายไฟฟ้าส่งอต่างประเทศ เบื้องต้น NiSource, Inc. เป็นเจ้าของและดำเนินการที่มาจากแหล่งกำเนิดพลังงานและแหล่งพลังงาน
นักลงทุนที่ต้องการติดตามผลการดำเนินงานของ NiSource, Inc. ในตลาดหุ้นสามารถติดตามราคาหุ้นในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนการเริ่มต้นซื้อขายเช้า หุ้นของบริษัทและราคาตลาดเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพการเงินของบริษัท ด้วยการมีการประสิทธิภาพที่สำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานและโซลูชันพลังงานที่หลากหลาย นายทรัพย์ NiSource, Inc. ยังคงเป็นผู้เล่นใหญ่ในตลาดNiSource Inc ผลงาน

  • พนักงาน 7117
  • กองบัญชาการบริษัท Merrillville
  • เว็บไซต์ https://www.nisource.com/
  • NI ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • NI มูลค่าตลาด 13.7B
  • กำไรต่อหุ้น 1.54
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1.03
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-08-20
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.075

สนใจ NiSource Inc ไหม คุณอาจสนใจ: