Orion Energy Systems Inc Orion Energy Systems Inc คลังสินค้า


ออไรอนเอ็นเนอร์ยีเซ็มส์ อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทจากรัฐวิสคอนซิน ที่ออกแบบ พัฒนาและค้าระบบไฟฟ้าและการปรับเปลี่ยนแสงไฟ บริษัทมีพนักงานประจำที่มี 314 คนและได้เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ส่วนในองค์กรของออไรอนเอ็นเนอร์ยีเซ็มส์ อินคอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย ส่วนกลุ่มธุรกิจซีอิน เซอร์วิส ออร์ไร้ออน (OSG) ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการส่งเสริมการขายออร์ไร้ออน (ODS) ส่วนกลุ่มธุรกิจตลาดสหรัฐอเมริกา (USM) และส่วนกลุ่มธุรกิจชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่วนกลุ่มธุรกิจ OSG พัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ให้บริการงานก่อสร้าง วิศวกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษาสำหรับระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และการจัดการพลังงาน ในลักษณะเดียวกัน ส่วนกลุ่มธุรกิจ ODS ขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าผ่านตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตและเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายวางระบบไฟฟ้าทั่วทั้งอเมริกาเหนือและผู้รับเหมางาน

ส่วนกลุ่มธุรกิจ USM ขายระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และระบบการจัดการพลังงานให้เหมาะกับผู้รับเหมาและบริษัทบริการพลังงาน (ESCOs) ในขณะที่ส่วนกลุ่มธุรกิจ EV ให้ความเชี่ยวชาญในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและให้บริการโซลูชั่นครบวงจรพร้อมการสนับสนุนต่อการพัฒนาในส่วนพริกอร์ยเชิงพาณิชย์ทุกประเภท

การลงทุนในหุ้นเสียพันธุ์ประกอบด้วยความเสี่ยง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดและขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน ในการทราบข้อมูลล่าสุดในอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นนี้เป็นประเด็นมากที่สุดรวมถึงราคาหุ้นปัจจุบัน จำนวนหุ้นและกำไรตลาด อย่างไรก็ตาม ออไรอนเอ็นเนอร์ยีเซ็มส์ อินคอร์ปอเรชั่นเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาและค้าระบบไฟฟ้า แต่สำหรับการตัดสินใจลงทุน จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ



Orion Energy Systems Inc ผลงาน

  • พนักงาน 314
  • กองบัญชาการบริษัท Manitowoc
  • เว็บไซต์ https://www.orionlighting.com/
  • OESX ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • OESX มูลค่าตลาด 33.4M
  • กำไรต่อหุ้น -0.36
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.747

สนใจ Orion Energy Systems Inc ไหม คุณอาจสนใจ: