Park City Group Inc Park City Group Inc คลังสินค้า


บริษัท Park City Group, Inc. เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เชิงบริการ (Software-as-a-Service) ที่มีฐานที่เมืองมัรราย รัฐยูทาห์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา ตลาดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และการสนับสนุนลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีจำนวน 67 คนซึ่งมีการให้บริการแอปพลิเคชันและบริการภายใต้ระบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ เกี่ยวกับโซ่อุตสาหกรรมการจัดหา ความปลอดภัยของอาหาร และกิจกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐาน

บริษัทนำเสนอทั้งหมด 3 ชุดแอปพลิเคชัน คือ ReposiTrak MarketPlace (MarketPlace) และ ReposiTrak Compliance and Food Safety (Compliance and Food Safety) และ ReposiTrak’s Supply Chain (Supply Chain) บริการเหล่านี้จะมีการให้บริการผ่านผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบ พัฒนา ตลาด และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

ลูกค้าของ Park City Group, Inc. ประกอบด้วยร้านค้าอาหารหลายสาขาและผู้ผลิตอาหารที่ประทับใจและผู้จัดจำหน่ายอาหารแบรนด์ต่างๆ ผู้ค้าส่งและผู้กระจายสินค้าอาหาร และธุรกิจบริการอาหารอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงกระบวนการโซ่อุตสาหกรรมและความปลอดภัยของอาหารให้ดีขึ้น โดยการรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมและตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนด

หากต้องการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของอุตสาหกรรม จำเป็นต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับ Park City Group, Inc. และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัท โดยการติดตามข่าวสารใหม่ๆ เช่น ราคาหุ้น จำนวนหุ้น และมูลค่าตลาด นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดการการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลพอสมควร Park City Group, Inc. เป็นบริษัทนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารโดยให้ความสำคัญกับการจัดการอีคอมเมิร์ซ โซ่อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของอาหารและการปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังนั้น การทำการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่พวกเขานำเสนอเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจแนวโน้มและการพัฒนาใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมPark City Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 67
  • กองบัญชาการบริษัท Murray
  • เว็บไซต์ http://www.parkcitygroup.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Park City Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: