PolarityTE Inc PolarityTE Inc คลังสินค้า


โพลาริตี้ทีอี เป็นบริษัทไบโอเทคโนโลยีที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีฐานที่อยู่ใน Salt Lake City, Utah ด้วยทีมงานที่มีความมุ่งมั่น 42 คน พวกเขาอยู่ในพื้นหลังของการพัฒนาและพาธวิธีที่เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เนื้อเยื่อที่สามารถฟื้นฟูและล้างสลายบริเวณที่บาดเจ็บได้ รวมทั้งวัสดุชีวภาพ

โดยเชี่ยวชาญในการก้าวหน้าด้านวิทยาการแพทย์ โพลาริตี้ทีอีฟุ้งซิสการวิจัยและพัฒนาสินค้าเนื้อเยื่อฟื้นฟูและวัสดุชีวภาพ นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจทดสอบทางห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางคลินิก เพิ่มขีดความสามารถของตนในอาชีพนี้

หนึ่งในผลงานที่น่าสนใจของพวกเขาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักที่ชื่อ SkinTE สิ่งปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวนี้ออกแบบมาเพื่อซ่อมแซม ปฏิกิริยาสิ่งแทนสิว และเสริมสร้างผิวหนัง มันนำมาศึกษาการมีสภาพที่มีศักยภาพอย่างมากสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลที่เกิดขึ้นในกะทันหันหรือเรื้อรังแล้ว เผ่ายิ่ง การสร้างร่างกายเคลือบแผลจากผิวเก่าที่มีปัญหา

โพลาริตี้ทีอีมีส่วนร่วมและทำงานไปในโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่นเครื่อง SkinTE point-of-care, SkinTE Cryo, PTE 11000 และผลิตภัณฑ์การฟื้นฟูเนื้อเยื่ออื่น ๆ ในนั้น PTE 11000 เป็นผลิตภัณฑ์แบบไทปะทะที่มียางชีวภาพและมีประสิทธิภาพในด้านการดูแลแผลและความงาม วัตถุประสงค์ของมันคือเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูผิวหนัง โดยมีประสิทธิผลที่เป็นไปได้ในทั้งด้านการแพทย์และความงาม

เนื่องจากตลาดยังคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของโพลาริตี้ทีอีในผลิตภัณฑ์เนื้อเยื่อฟื้นฟูและวัสดุชีวภาพ โดยการดำเนินการศึกษาอย่างละเอียดและติดตามความคืบหน้าของบริษัท บุคคลทั่วไปสามารถได้รับความเข้าใจที่มีคุณค่าเพื่อการลงทุนหรือเพื่อที่จะทราบข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิวัติทางการแพทย์ล่าสุดได้PolarityTE Inc ผลงาน

  • พนักงาน 42
  • กองบัญชาการบริษัท Salt Lake City
  • เว็บไซต์ https://www.polarityte.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ PolarityTE Inc ไหม คุณอาจสนใจ: