Regions Financial Corp Regions Financial Corp คลังสินค้า


ตั้งอยู่ใน Birmingham, Alabama, Regions Financial Corp. เป็นบริษัทธนาคารที่ครอบครองด้วย 20,073 คนพนักงานเต็มเวลา บริษัทดำเนินธุรกิจการธนาคารผ่านธนาคาร Regions Bank ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความสามารถเฉพาะหลายอย่างเช่นการให้คำปรึกษาด้านการซื้อขายและการรวมกิจการ การให้บริการทางทุนตลาด การให้สินเชื่อรับจำนำทรัพย์ส่วนบุคคล และอื่นๆ

Regions Financial Corp. ดำเนินธุรกิจผ่านสามส่วนหลัก ส่วน Corporate Bank มีบทบาทในการดำเนินกิจการธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการให้สินเชื่อกับธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ และการให้สินเชื่อทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ส่วน Consumer Bank มีบทบาทในการให้บริการผลิตภัณฑ์ธนาคารผู้บริโภคและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการบ้านแรก สินเชื่อสะสมความมั่นคง บัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค และสินเชื่อผู้บริโภคอื่นๆ สุดท้าย ส่วน Wealth Management ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครดิต การจัดการความไว้วางใจและการลงทุน การจัดการทรัพย์สิน การออมเงินและการประกันการเกษียณ และการวางแผนทางที่ดิน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจติดตามผลการดำเนินงานของ Regions Financial Corp. การเฝ้าราคาหุ้นในวันนี้และการตรวจสอบกิจกรรมตลาดก่อนเปิดตลาดอาจให้ข้อมูลมูลค่าที่มีความหมายได้ นอกจากนี้ ทุนตลาดและหุ้นของ บริษัท อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพโดยรวมในตลาดหุ้นRegions Financial Corp ผลงาน

  • พนักงาน 20073
  • กองบัญชาการบริษัท Birmingham
  • เว็บไซต์ https://www.regions.com/
  • RF ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • RF มูลค่าตลาด 20.2B
  • กำไรต่อหุ้น 1.78
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.96
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-10-01
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Regions Financial Corp ไหม คุณอาจสนใจ: