SAGE Therapeutics Inc SAGE Therapeutics Inc คลังสินค้า


SAGE ธีระคัทีคส์ อินคอร์เปร์เรชัพทิคส์ อินค. เป็นบริษัทชีวะเภสัชวิทยาที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและการค้ายาใหม่ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ และมีพนักงานเต็มเวลา 689 คน บริษัทได้แก่งบมาแล้วในวันที่ 2014-07-18 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและการค้ายาสำหรับสุขภาพสมอง ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ZULRESSO (brexanolone) CIV injection เป็นยาในการรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในผู้ใหญ่ บริษัทมีสมุดพอร์ตซีนด้วยยาอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงระบบรับสื่อประสาททั้งสองระบบหลักคือ GABA และ NMDA บริษัทมุ่งเป้าหมายที่โรคและอาการผิดปกติของสมองในสามพื้นที่ คือ ภาวะซึมเศร้า โรคประสาทวิทยา และทางจิตเวชวิทยา ผลผลิตก่อนหน้านี้คือ zuranolone (SAGE-217) เป็นสารกลุ่มสเตอรอยด์ที่มุ่งพัฒนาสำหรับความผิดปกติในการรับรู้ทางอารมณ์บางชนิด เช่น ภาวะซึมเศร้าขั้นสำคัญ (MDD) และภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ซูราโนลอนเป็นสเตอรอยด์ที่มีผลต่อระบบประสาทและลดการทำงานของรับสื่อภายในและภายนอกของระบบ GABAA receptors บริษัทได้สมุดพอร์ตซีนกับสารอื่น ๆ ที่เป้าหมายเป็น GABAA receptors รวมถึง SAGE-324 ด้วยSAGE Therapeutics Inc ผลงาน

  • พนักงาน 689
  • กองบัญชาการบริษัท Cambridge
  • เว็บไซต์ https://www.sagerx.com/
  • SAGE ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • SAGE มูลค่าตลาด 739.6M
  • กำไรต่อหุ้น -8.39
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ SAGE Therapeutics Inc ไหม คุณอาจสนใจ: