STRATA Skin Sciences Inc STRATA Skin Sciences Inc คลังสินค้า


บริษัท STRATA Skin Sciences, Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีที่ตั้งที่ Horsham, Pennsylvania มีพนักงานเต็มเวลา 114 คน บริษัทได้เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548

บริษัทเน้นการพัฒนา การตลาด และการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังในสาขาเฉพาะด้านและการศัลยกรรมเนื้อเยื่อแพทย์ STRATA Skin Sciences ดำเนินธุรกิจผ่านสองกลุ่มงาน คือการกระทำที่เกิดซ้ำในด้านการรักษาผิวประจำวันและอุปกรณ์การกระทำทางเฉพาะด้านการรักษาผิว

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงเครื่องเลเซอร์ออกซิเมอร์ XTRAC และ Pharos รวมทั้งระบบหลอดแสง VTRAC ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โรควิติลิโก โรคหัวผมอักเสบ โรคผิวหนังเรื้อรังและโรคตะไคร้ ออกซิเมอร์ XTRAC ส่งสารเรียงทางแบบเชิงเภสัชพาหะของแสงยูวีบี ส่วนเลเซอร์ Pharos ส่องแสงยูวีเฉพาะส่วน ใช้สำหรับการรักษาโรคผิวหนัง ระบบหลอดแสง VTRAC ใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน โรควิติลิโก และโรคผิวหนังอื่นๆ

เหมือนกับโอกาสการลงทุนอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนการลงทุนในหุ้น แม้ว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ STRATA Skin Sciences ในสาขาเวชศาสตร์ผิวหนังและศัลยกรรมเนื้อเยื่อแพทย์อาจเป็นศักยภาพที่ดังหวัง แต่สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยฉะนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจการลงทุนโดยพิจารณาจากสถานการณ์การเงินส่วนบุคคลและเป้าหมายการลงทุนของตนเองSTRATA Skin Sciences Inc ผลงาน

  • พนักงาน 114
  • กองบัญชาการบริษัท Horsham
  • เว็บไซต์ http://www.strataskinsciences.com/
  • SSKN ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • SSKN มูลค่าตลาด 11.6M
  • กำไรต่อหุ้น -3.3
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2017-04-07
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ STRATA Skin Sciences Inc ไหม คุณอาจสนใจ: