Telephone and Data Systems Inc Telephone and Data Systems Inc คลังสินค้า


โทรศัพท์และระบบข้อมูลที่ชื่อว่า ทีดีเอสเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ อินคอร์ปอเรชัน เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีการแยกประเภทหลากหลายกิจการ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการในด้านการสื่อสาร การเชื่อมต่อไร้สายภายในร้านค้า บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การบันทึกวิดีโอ และการเชื่อมต่อเสียง บริษัทนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมดดิลล์ตัน รัฐวิสคอนซิน และตอนนี้มีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 9,300 คน บริษัทนี้ให้บริการภายใต้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น UScellular, TDS Telecom, BendBroadband และ OneNeck IT Solutions ซึ่งบริษัทได้แบ่งธุรกิจออกเป็นส่วนๆ โดยมีส่วน UScellular และ TDS Telecom ส่วน TDS จัดหาบริการโทรคมนาคมในรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สาย ส่วน UScellular มีการเสนอหลากหลายอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถืออื่นๆ, แท็บเล็ต, อุปกรณ์สวมใส่, จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้, โปรแกรมบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของสิ่งที่เชื่อมโยงกัน (IoT) นอกจากนี้ UScellular ยังมีการเสนอหลากหลายอุปกรณ์เสริม เช่น กรณีเคสสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ จอคุ้มสเครีน ชาร์จเจอร์ การ์ดหน่วยความจำ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น เครื่องเสียง, อุปกรณ์อัตโนมัติในบ้านและผลิตภัณฑ์เครือข่าย ส่วน TDS Telecom เป็นเจ้าของ ก่อสร้าง และลงทุนในการให้บริการการสื่อสารในชุมชนที่เป็นภูมิบ้านและติดชานเมืองในทั่วสหรัฐอเมริกา บริษัท TDS Telecom จึงให้บริการในช่วงกว้างของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง วิดีโอ และการสื่อสารเสียงTelephone and Data Systems Inc ผลงาน

  • พนักงาน 9300
  • กองบัญชาการบริษัท Middleton
  • เว็บไซต์ https://www.tdsinc.com/
  • TDS ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • TDS มูลค่าตลาด 2.5B
  • กำไรต่อหุ้น -4.88
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.745
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-28
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.118

สนใจ Telephone and Data Systems Inc ไหม คุณอาจสนใจ: