US Silica Holdings Inc US Silica Holdings Inc คลังสินค้า


บริษัท U.S. Silica Holdings, Inc. เป็นบริษัทที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ซิลิกาในวงการพาณิชย์ บริษัทมีที่ตั้งในเมืองKaty รัฐเท็กซัส และมีพนักงานประจำจำนวน 2,013 คน บริษัทเริ่มขึ้นบัตร IPO เมื่อวันที่ 2012-01-28 นอกจากนี้ผ่านบริษัทในลักษณะของตัวแทนรอง E.P. Minerals, LLC (EPM) บริษัทมีการผลิตแร่ธาตุอุตสาหกรรม เช่น ดินแอนทิแมตัส-ดี (diatomaceous earth) ดินเหนียวแคลเซียม-เบนตันไนท์และดินเหนียวแคลเซียม-มอนทิสโรไลท์ (clay – calcium bentonite and calcium montmorillonite) รวมถึงเปอร์ไลต์ (perlite) ซึ่งระบบงานของบริษัทประกอบด้วยภาคธุรกิจภูมิปัญญาการถ่ายโอนแหล่งชีวภาพและผลิตภัณฑ์เฉพาะเช่นน้ำมันและแก๊ส (Oil & Gas Proppants) ในภาคธุรกิจนี้ บริษัทให้บริการตลาดการกู้กลับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยการให้และจัดส่งทรานสฟ์ร้อน (frac sand) ซึ่งจะถูกส่งลงในเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อเปิดโปร่งหินและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากเจาะ ส่วนภาคเฉพาะในการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นประกอบไปด้วยชนิดสินค้ากว่า 600 ชนิดและวัสดุที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ผงกรองและขยายเติม กรองน้ำ การผลิตแก้ว และอื่น ๆUS Silica Holdings Inc ผลงาน

  • พนักงาน 2013
  • กองบัญชาการบริษัท Katy
  • เว็บไซต์ https://www.ussilica.com/
  • SLCA ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • SLCA มูลค่าตลาด 1.2B
  • กำไรต่อหุ้น 1.47
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2020-04-03
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.702

สนใจ US Silica Holdings Inc ไหม คุณอาจสนใจ: