Waste Management Inc Waste Management Inc คลังสินค้า


บริษัท Waste Management, Inc. เป็นบริษัทหลักที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ซึ่งให้บริการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ด้วยพนักงานประจำมากกว่า 49,000 คน บริษัทนี้ให้บริการเกี่ยวกับการสะสม การนำกลับมาใช้ใหม่ และการกำจัดขยะให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ที่อาศัย ธุรกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และภาครัฐในทวีปอเมริกาและแคนาดา

Waste Management ดำเนินธุรกิจอยู่ในโซ่งานการจัดการขยะที่มีสองส่วนหลัก คือ East Tier และ West Tier โดย East Tier เฉพาะสำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในตอนตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เขตรอบทวีคู่ และแพศาลใดๆ ในแคนาดา ส่วน West Tier เฉพาะสำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในตอนตะวันตกของสหรัฐอเมริกา รวมถึงภูมิภาคกลางของมิดเวสต์ และเทศบาลนครใดๆ ในบริทิชโคลัมเบีย

ผ่านธุรกิจในบริสาหกรรมซึ่งกล่าวมา ซึ่งรวมถึงธุรกิจ WM Renewable Energy ของ Waste Management บริษัทนี้ยังเป็นผู้พัฒนา ผู้ดำเนินการ และเจ้าของสถานที่สร้างพลังงานจากก๊าซที่ได้จากภาคะตำแหน่งดินในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เหล่านี้จะผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียน และก๊าซธรรมชาติที่เป็นพลังงานหมุนเวียน

หากคุณกำลังพิจารณาลงทุนใน Waste Management ควรติดตามราคาหุ้นในวันนี้และแนวโน้มของตลาดก่อนการเปิดตลาด รวมทั้งมูลค่าตลาดของบริษัทด้วย ด้วยการให้ความสำคัญกับการให้บริการการจัดการขยะที่จำเป็นและการผลิตพลังงานหมุนเวียน Waste Management มีศักยภาพที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้สำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณWaste Management Inc ผลงาน

  • พนักงาน 49500
  • กองบัญชาการบริษัท Houston
  • เว็บไซต์ https://www.wm.com/
  • WM ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • WM มูลค่าตลาด 89.6B
  • กำไรต่อหุ้น 6.12
  • เงินปันผลต่อหุ้น 2.85
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-21
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.346

สนใจ Waste Management Inc ไหม คุณอาจสนใจ: