Casella Waste Systems Inc Casella Waste Systems Inc saham


Casella Waste Systems, Inc. merupakan syarikat perkhidmatan sisa pepejal terpadu secara berjenjang. Syarikat ini menguruskan operasi sisa pepejalnya mengikut kawasan geografi melalui dua segmen serantau, iaitu serantau Timur dan serantau Barat, yang mana kedua-duanya menyediakan pelbagai perkhidmatan sisa pepejal. Syarikat ini menguruskan operasi pembaharuan sumber melalui segmen Resource Solutions, yang memanfaatkan kebolehan asasnya dalam pemprosesan bahan, kitar semula industri, organik, dan penawaran perkhidmatan pengurusan sumber untuk memberikan solusi kepada pelanggan komersial, perbandaran, institusi, dan industri. Syarikat ini mengendalikan kira-kira 49 operasi pengumpulan sisa pepejal, 65 stesen pindah sisa pepejal, 26 kemudahan kitar semula, lapan tapak pelupusan tanah Subtitle D, tiga kemudahan tenaga daripada gas pelupusan tanah, dan satu tapak pelupusan tanah yang diberikan permit untuk menerima bahan pembinaan dan pembinasaan. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan sisa pepejal terpadu di tujuh buah negeri: Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Maine, dan Pennsylvania.Prestasi Casella Waste Systems Inc

  • Pekerja 3200
  • HQ syarikat Rutland
  • Laman sesawang https://www.casella.com/
  • Jenis Aset CWST Common Stock
  • Permodolan Pasaran CWST 6.1B
  • Pendapatan per Saham 0.32
  • Dividen per Saham None
  • Tarikh Dividen None
  • Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahun -0.293

Berminat dengan Casella Waste Systems Inc? Anda mungkin berminat dengan: