FTI Consulting Inc FTI Consulting Inc saham


FTI Consulting, Inc. adalah syarikat penasihat perniagaan. Segmen-segmennya termasuk Kewangan & Penstrukturan Korporat, Konsultasi Forensik dan Litigasi, Konsultasi Ekonomi, Teknologi dan Komunikasi Strategik. Segmen Kewangan & Penstrukturan Korporat memberi tumpuan kepada keperluan strategik, operasi, kewangan, transaksi, dan modal pelanggan. Konsultasi Forensik dan Litigasi menyediakan perkhidmatan pelbagai disiplin dalam risiko dan penyiasatan serta pertikaian untuk firma undang-undang, syarikat, entiti kerajaan, dan firma ekuiti swasta. Segmen Konsultasi Ekonomi menyediakan analisis isu-isu ekonomi untuk firma undang-undang, syarikat, dan entiti kerajaan guna dalam arbitrasi antarabangsa dan prosiding undang-undang dan peraturan. Segmen Teknologi menyediakan penyelesaian pengurusan maklumat, privasi dan keselamatan serta operasi undang-undang korporat. Segmen Komunikasi Strategik menyediakan reputasi korporat, komunikasi kewangan, dan hal ehwal awam.Prestasi FTI Consulting Inc

  • Pekerja 7635
  • HQ syarikat WASHINGTON
  • Laman sesawang https://www.fticonsulting.com/
  • Jenis Aset FCN Common Stock
  • Permodolan Pasaran FCN 7.4B
  • Pendapatan per Saham 8.59
  • Dividen per Saham None
  • Tarikh Dividen None
  • Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahun 0.664

Berminat dengan FTI Consulting Inc? Anda mungkin berminat dengan: