A-Mark Precious Metals Inc A-Mark Precious Metals Inc คลังสินค้า


บริษัท A-Mark Precious Metals, Inc. เข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายโลหะมีค่า บริษัทนี้มีที่ตั้งหลักที่อัลเซกันโด รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีพนักงานเต็มเวลาอยู่ 384 คน บริษัทได้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทจดทะเบียนสาธารณะในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทนี้มีการให้บริการทองคำ เงินเงินเปรอะเชียม พาลาเดียม และทองแดงในรูปแบบของแท่ง ผง แผ่น วาฟเฟอร์ ฟองเงิน และเหรียญ ทั้งนี้แบ่งเป็นสามส่วน คือ การขายส่งและบริการเสริมการขาย การขายโดยตรงกับผู้บริโภค และการให้บริการสินเชื่อที่มีการค้ำประกัน ส่วนส่วนการขายส่งและบริการเสริมการขายปฎิบัติหน้าที่เป็นบริษัททองคำบริการเต็มรูปแบบ บริษัทนี้นำเสนอทองคำ เงินเงินเปรอะเชียม แพลทินัม และพาลาเดียมในรูปแบบของแท่ง แผ่น ผง วาฟเฟอร์ ฟองเงิน และเหรียญผ่านธุรกิจของบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของหมดได้แก่ JM Bullion, Inc. (JMB) และ Goldline, Inc. (Goldline) ส่วนกิจการจำนองได้ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของที่สุดคือ Collateral Finance Corporation, LLC (CFC)A-Mark Precious Metals Inc ผลงาน

  • พนักงาน 384
  • กองบัญชาการบริษัท El Segundo
  • เว็บไซต์ https://www.amark.com/
  • AMRK ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • AMRK มูลค่าตลาด 840M
  • กำไรต่อหุ้น 3.26
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.8
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-31
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.856

สนใจ A-Mark Precious Metals Inc ไหม คุณอาจสนใจ: