Ameren Corp Ameren Corp คลังสินค้า


Ameren Corp. เป็นบริษัทจัดการยานพาหนะที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเซนต์ลุยส์รัฐมิสซูรี บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าแก่ลูกค้าของตน ด้วยพนักงานประจำเต็มเวลากว่า 9,000 คน Ameren Corp. ดำเนินกิจการผ่านบริษัทซับซ้อน ซึ่งรวมถึง Ameren Missouri, Ameren Illinois และ Ameren Transmission Company of Illinois (ATXI)

สินทรัพย์หลักของบริษัทคือสิทธิในทุนของบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการในส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึง Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas และ Ameren Transmission ซึ่ง Ameren Missouri รับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมดของ Ameren Missouri ในขณะที่ Ameren Illinois Electric Distribution จัดการธุรกิจการกระจายไฟฟ้าของ Ameren Illinois Ameren Illinois Natural Gas ดูแลธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ Ameren Illinois สุดท้าย Ameren Transmission เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกลุ่มธุรกิจการส่งยิ่งใหญ่รวมกันของ Ameren Illinois และ ATXI

เป็นนักลงทุน คุณอาจสนใจในหุ้นของ Ameren Corp. ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีในการเป็นเจ้าของบริษัทบางส่วน คุณสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดโดยตรวจสอบราคาหุ้นวันนี้หรือการเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาด นอกจากนี้สำคัญที่จะระบุว่า Ameren Corp. มีความต้านทานทางตลาดที่มั่นคงที่สะท้อนผลสำหรับประสิทธิภาพทางการเงินและโอกาสในการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง

สรุปย่อๆ Ameren Corp. เป็นบริษัทจัดการยี่ห้อที่เป็นที่เคารพในอุตสาหกรรมโคมไฟที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูง ด้วยความมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งในรัฐมิสซูรีและอิลลินอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีตำแหน่งที่ดีเพื่อความสำเร็จในอนาคต ถ้าคุณสนใจในการลงทุนในหุ้น อย่าลืมเฝ้าติดตามราคาหุ้นและการเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาดเพื่อเป็นที่ระลึกในข่าวสารAmeren Corp ผลงาน

  • พนักงาน 9244
  • กองบัญชาการบริษัท St. Louis
  • เว็บไซต์ https://www.ameren.com/
  • AEE ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • AEE มูลค่าตลาด 20B
  • กำไรต่อหุ้น 4.36
  • เงินปันผลต่อหุ้น 2.56
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-28
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.02

สนใจ Ameren Corp ไหม คุณอาจสนใจ: