American Financial Group Inc American Financial Group Inc คลังสินค้า


บริษัท American Financial Group, Inc. เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจภายใต้หลักการครอบครองของบริษัทประกันภัย มีสำนักงานใหญ่อยู่ในซิซินแนตี, รัฐโอไฮโอ บริษัทมีพนักงานเต็มเวลา 6,900 คนและเชี่ยวชาญในการให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและความเสียหายสำหรับธุรกิจ บริษัท American Financial Group ดำเนินธุรกิจผ่านสามส่วนหลัก คือส่วนทรัพย์สินและการขนส่ง ส่วนอุบัติเหตุเฉพาะ และส่วนการเงินเฉพาะ

ส่วนทรัพย์สินและการขนส่งของบริษัทนี้ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เสียหายทางกายภาพ และความรับผิดชอบสำหรับรถบัส รถบรรทุก และอื่นๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของการขนส่งพิเศษ รวมถึงประกันภัยทางทะเลและชายฝั่ง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและประกันทรัพย์สินสาธารณะอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ส่วนอุบัติเหตุเฉพาะให้บริการแบบหลังเกินและเกินอัตรา ผลประกันภัยตัวบริหารและอาชีวเวช ความรับผิดชอบทั่วไป ร่มหลังและความรับผิดชอบเกิน ผลิตภัณฑ์พิเศษในตลาดเป้าหมาย โปรแกรมที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง และการประกันค่าสินไหมทางการงาน

สุดท้าย, ส่วนทางการเงินเฉพาะของ American Financial Group เน้นการให้บริการโครงการประกันรับผิดชอบความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินและการให้เช่า, ผลิตภัณฑ์อุปสมบทและประกันความภักดีกับความสมดุล และประกันเครดิตการค้า สำหรับนักลงทุนที่สนใจในประสิทธิภาพของ American Financial Group การติดตามราคาหุ้นของบริษัท, ราคาหุ้นและมูลค่าตลาดสามารถให้ข้อมูลคุ้มค่าเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของบริษัทในตลาดได้ การตรวจสอบราคาหุ้นในวันนี้หรือระหว่างพรีมาร์เก็ตสามารถมีประโยชน์ในการติดตามข่าวสารล่าสุดได้อีกด้วยAmerican Financial Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 6900
  • กองบัญชาการบริษัท Cincinnati
  • เว็บไซต์ https://www.afginc.com/
  • AFG ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • AFG มูลค่าตลาด 10.5B
  • กำไรต่อหุ้น 10.45
  • เงินปันผลต่อหุ้น 2.76
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-04-25
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.161

สนใจ American Financial Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: