Aware Inc Aware Inc คลังสินค้า


Aware, Inc. เป็นบริษัทซอฟต์แวร์และบริการหลักทรัพย์ชีวิตาธิปไตยที่มีที่ตั้งในเทศบาลเบอร์ลิงตันในรัฐแมสซาชูเซตส์ ด้วยคนงานเต็มเวลา 82 คน บริษัทให้บริการด้านชีวิตาธิปไตยโดยใช้เทคโนโลยีชีวิตาธิปไตยที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐและบริษัทในเชิงพาณิชย์สามารถลงทะเบียน ระบุตัวตน รับรองตัวตน และให้ความสามารถใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีชีวิตาธิปไตย เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า ดวงตา และเสียงพูด

Portfolios ของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวิตาธิปไตยถูกออกแบบมาเพื่อความง่ายในการรวมระบบ รวมถึงโครงสร้างเทคโนโลยีชีวิตาธิปไตยที่ลูกค้าสามารถจัดการและรวมได้ พร้อมกับแพลตฟอร์ม ชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และบริการ เบื้องต้นการใช้งานเทคโนโลยีชีวิตาธิปไตยของ Aware, Inc. สำหรับหน่วยงานของรัฐได้แก่การควบคุมการครอบครองแดน การสกรทความปลอดภัย การตรวจค้นบัตรวีซ่า สำนักงานให้ความสนับสนุนกฎหมาย การป้องกันประเทศชาติ รับรองความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณสมบัติ การควบคุมการเข้าถึง และตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว

นอกจากการประยุกต์ใช้ในส่วนทรัพยาการของรัฐแล้วรวมถึงการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจของบริษัทรวมถึงการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับรองตัวตนของผู้ใช้ การพิสูจน์ตัวตน และการให้ความสามารถในการดำเนินการทางการเงินอย่างปลอดภัย ชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วยหลายห้องสมุดซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันตัวอย่างที่ใช้งานได้

เช่นเดียวกับโอกาสการลงทุนใด ๆ สำคัญที่จะดำเนินการวิจัยละเอียดและการวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนในหุ้น การทำความรู้จักกับแนวโน้มล่าสุดในตลาด เช่น หุ้น ราคาหุ้น และมูลค่าหุ้นตลาด จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจที่มีข้อมูลสมควรเกี่ยวกับหุ้นเช่น Aware, Inc. อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือทราบว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนำราคาเสี่ยงและเป็นสิ่งจำเป็นที่จะตัดสินใจสร้างจากสถานการณ์การเงินส่วนตัวและเป้าหมายการลงทุนAware Inc ผลงาน

  • พนักงาน 82
  • กองบัญชาการบริษัท Burlington
  • เว็บไซต์ https://www.aware.com/
  • AWRE ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • AWRE มูลค่าตลาด 42.4M
  • กำไรต่อหุ้น -0.33
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2014-07-24
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.582

สนใจ Aware Inc ไหม คุณอาจสนใจ: