Computer Task Group Inc Computer Task Group Inc คลังสินค้า


บริษัท Computer Task Group, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสถานที่ทำงาน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์ก บริษัทได้ให้บริการลูกค้ามาเป็นเวลาหลายปีและขณะนี้มีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 3,200 คนที่มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

Computer Task Group, Inc. ให้บริการซอลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า บริการเหล่านี้รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการผู้ทำงานเป็นลูกจ้างทำหน้าที่เป็นโซลูชัน ส่วนที่แยกแยะออกมาได้แก่บริการ IT Solutions and Services ในภูมิภาคตอนเหนือของอเมริกา บริการ IT Solutions and Services ในยุโรป และบริการกรณีเบ็ดเสร็จทางเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญ ซึ่งมีการพิจารณาหลายตัวเลือกที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

Portfolios ของบริษัทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลประกอบด้วยโซลูชันการเปลี่ยนแปลงกระบวนการธุรกิจ โซลูชันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และโซลูชันการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน บริการโซลูชันการเปลี่ยนแปลงกระบวนการธุรกิจรวมถึงการให้คำปรึกษา เครื่องมือที่ทันสมัย แพลตฟอร์มองค์กร การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏระเบียบ และบริการโซลูชันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน การอัตโนมัติ คลาวด์ การจัดการข้อมูล การนำเข้าแพลตฟอร์มองค์กร และการทดสอบ

การเก็บรักษาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและความรู้ล่าสุดในวงการจะมีความสำคัญในการตัดสินใจการลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพ การวิจัยราคาหุ้นของ Computer Task Group, Inc. และสถานะหุ้นในวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เห็นผลงานของบริษัท นั่นเป็นวิธีที่เหมาะสมให้บุคลากรและธุรกิจสามารถตัดสินใจที่ตรงกับเป้าหมายทางการเงินของตนเอง

ในสรุป Computer Task Group, Inc. เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่นำเสนอช่วงกว้างของบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการสิ่งที่มีคุณภาพในด้าน IT จำไว้ว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัท สภาวะของตลาด และแนวโน้มของวงการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศComputer Task Group Inc ผลงาน

  • พนักงาน 3200
  • กองบัญชาการบริษัท Buffalo
  • เว็บไซต์ https://www.ctg.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Computer Task Group Inc ไหม คุณอาจสนใจ: