Equitrans Midstream Corp Equitrans Midstream Corp คลังสินค้า


Equitrans Midstream Corp. (บริษัท เอควิทรานส์ มิดสตรีม คอร์ป.) ให้บริการสหภาพกลางโดยบริษัทนี้มีหน้าที่ให้บริการสหภาพกลาง บริษัทตั้งอยู่ที่เมืองพิทต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ในปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลา 766 คน บริษัทได้เข้ารายการหุ้นสาธิตมือใหม่โดยจดทะเบียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ให้บริการสหภาพกลางให้กับลูกค้าในรัฐเพนซิลเวเนีย ตะวันตกเฉียงใต้ และโอไฮโอ บริษัทดำเนินกิจการผ่านสามฝ่ายหลัก ๆ คือ Gathering (การเก็บรวบรวม), Transmission (การขนส่ง), และ Water (การจัดการน้ำ) ฝ่าย Gathering ได้รวมถึงระบบการเก็บรวบรวมก๊าซแห้งที่มีเส้นทางการเก็บรวบรวมแรงดันสูง ฝ่าย Transmission รวมถึงท่อส่งก๊าซที่อยู่ในข่ายอินเตอร์สเตทที่ได้รับการควบคุมจากหน่วยงานฟีเดอรัล เอ็นเนิกซี่รีเกิร์ฟ คอมิชั่น (FERC) และระบบกำกับการจัดเก็บ ส่วนฝ่าย Water ประกอบไปด้วยท่อน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่รองรับกิจกรรมการเสร็จสิ้นเบิกจ่ายบ่อยครั้งและการจัดการน้ำที่ถูกผลิต บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการสหภาพกลางสำหรับก๊าซธรรมชาติที่ส่วนใหญ่และการจัดเก็บรักษาการและบริการน้ำตามสัญญาที่ยาวนาน กิจกรรมของบริษัทฯ เน้นไปที่พื้นที่ใต้ตอนตอนใต้ตอนตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนีย ตอนเหนือของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย และตอนตะวันออกตอนใต้ของโอไฮโอEquitrans Midstream Corp ผลงาน

  • พนักงาน 766
  • กองบัญชาการบริษัท Pittsburgh
  • เว็บไซต์ https://www.equitransmidstream.com
  • ETRN ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • ETRN มูลค่าตลาด 5.4B
  • กำไรต่อหุ้น 0.9
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.3
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-05-15
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.083

สนใจ Equitrans Midstream Corp ไหม คุณอาจสนใจ: