Exxon Mobil Exxon Mobil คลังสินค้า


Exxon Mobil Corp., บริษัทพลังงานชั้นนำที่มีบ้านธุรกิจอยู่ในเอิร์วิง, เท็กซัส มุ่งให้ความสำคัญกับการสำรวจ พัฒนา และกระจายปลดออกมาของน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ด้วยแรงงานที่มุ่งมั่น 63,000 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานเต็มเวลา บริษัทมีกิจการหลักเกี่ยวข้องกับการค้นพบและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ พร้อมกับการผลิต การค้า การขนส่ง และการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียม วัตถุประสงค์ทางเคมี และสินค้าพิเศษต่าง ๆ บริษัท Exxon Mobil Corp. ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างสามส่วนหลัก: Upstream, Downstream, และ Chemical.

ส่วน Upstream รับผิดชอบในการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ และส่งผลต่อราคาหุ้นและมูลค่าตลาด การวิจัยเปรียบเทียบราคาหุ้นของ Exxon Mobil Corp. ในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญในการติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ในขณะเดียวกัน ส่วน Downstream ให้ความสำคัญกับการผลิต การค้า และการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นส่วนสำคัญของกิจการซึ่งรวมถึงเครือข่ายกว้างของสถานที่ผลิต ระบบขนส่ง และศูนย์กระจายที่จัดหาเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก การติดตามราคาหุ้นวันนี้และสกุลเงินหุ้นวันนี้ในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทราบตลาดของ Exxon Mobil Corp.

สุดท้าย, ส่วน Chemical ผลิตและตลาดวัตถุประสงค์เช่น olefins, polyolefins, สารกลิ่น และผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ. เพื่อที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม นักลงทุนควรทำการวิจัยเกี่ยวกับหุ้นและราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้

ง่ายๆ ก็คือ Exxon Mobil Corp. เป็นผู้เล่นที่สำคัญในภูมิภาคพลังงาน ที่มีกิจการที่ขยายตัวอยู่ในสามส่วนหลัก พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้น ราคาหุ้น และมูลค่าตลาดของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมดูการปรับปรุงก่อนเปิดตลาดExxon Mobil ผลงาน

  • พนักงาน 63000
  • กองบัญชาการบริษัท Irving
  • เว็บไซต์ https://corporate.exxonmobil.com/
  • XOM ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • XOM มูลค่าตลาด 527B
  • กำไรต่อหุ้น 8.16
  • เงินปันผลต่อหุ้น 3.72
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-06-10
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.262

สนใจ Exxon Mobil ไหม คุณอาจสนใจ: