First Internet Bancorp First Internet Bancorp คลังสินค้า


First Internet Bancorp เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมือง Fishers รัฐอินเดียนา ซึ่งให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตทางพาณิชย์และการเงินทางการค้าร้านค้าออนไลน์ บริษัทมีทีมงานทั้งหมด 319 คนทำงานเต็มเวลาและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 2013-02-22

ธนาคารดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเงินของผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กโดยส่วนใหญ่ผ่านช่องทางดิจิทัลในทั้งประเทศโดยไม่มีสำนักงานสาขาดั้งเดิม บริษัท First Internet Bancorp นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทางการค้าเชิงพาณิชย์ ธุรกิจขนาดเล็ก ผู้บริโภค และธุรกิจท้องถิ่นรวมถึงการเงินทางการค้าและอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์และอื่นๆ การเงินให้เช่าสัญญาเช่าผู้เช่าเดี่ยว การเงินทางรัฐธรรมนูญ การเงินด้านสุขภาพ การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็ก การเงินของระบบสมาคมและการจัดการเงินทางธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางการเงินของ First Internet Bancorp เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ผ่านตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรทางการเงิน ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทางธุรกิจของธนาคารนำเสนอผ่านแบบจำลองธนาคารทางการค้า โดยให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของแต่ละบุคคล

เป็นธนาคารออนไลน์ชั้นนำ เมื่อติดตามราคาหุ้นของ First Internet Bancorp และมูลค่าตลาดจะช่วยให้มองเห็นศักยภาพในการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทนี้ในอุตสาหกรรมการเงิน สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริการธนาคารออนไลน์ การศึกษาเกี่ยวกับ First Internet Bancorp และช่วงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอาจมีประโยชน์ในการค้นหาตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางออนไลน์First Internet Bancorp ผลงาน

  • พนักงาน 319
  • กองบัญชาการบริษัท Fishers
  • เว็บไซต์ https://www.firstinternetbancorp.com/
  • INBK ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • INBK มูลค่าตลาด 309.3M
  • กำไรต่อหุ้น 1.87
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.24
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-15
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.302

สนใจ First Internet Bancorp ไหม คุณอาจสนใจ: