Home Bancorp Inc Home Bancorp Inc คลังสินค้า


บริษัท Home Bancorp, Inc. ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทเก็บธนาคาร บริษัทมีที่ตั้งในเมืองลาเฟย์เย็น, รัฐลูกีเซียนา และให้งานกับพนักงานเต็มเวลาจำนวน 475 คน บริษัทได้ IPO ในวันที่ 2008-10-03 (ธนาคาร) เป็นธนาคารนานัชชาแห่งชาติ ธนาคารดำเนินธุรกิจผ่านสำนักงานใหญ่ประมาณ 43 แห่งในพื้นที่ของเอเคเดียนา, บาตันรูช, เมืองนิวออร์ลีนส์ และภาคเหนือของทะเลสาบพองตราเทรื่อง ในลุซิเชียนาใต้, ภูมิภาคนาชาของมิสซิซิปปีทิปปีตอง และภูมิภาคโฮร์ทันของรัฐเท็กซัส ธนาคารมุ่งทำธุรกรรมในการดึงเงินฝากจากประชาชนและใช้เงินนั้นเพื่อลงทุนในการให้สินเชื่อและหลักทรัพย์ แหล่งที่มาหลักของเงินคือเงินฝากจากลูกค้า การชำระเงินกู้ การชำระเงินลงทุน และเงินกู้จากแหล่งอื่นซึ่งเป็นแหล่งจากธนาคารสหกรณ์ยืมเงินบ้านและสถาบันเลี้ยงสร้างบ้าน แหล่งเงินเหล่านี้ใช้ในการกู้เงินเดิมพันธ์ รวมถึงสินเชื่อจำนวนหนึ่งถึงสี่ครอบครัว สินเชื่อทุนอสังหาริมทรัพย์ทางพาณิชย์, สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์พื้นที่พักอาศัย, สินเชื่อก่อสร้างและที่ดิน, สินเชื่อบ้านหลายหลังพัก, สินเชื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม, และสินเชื่อผู้บริโภคHome Bancorp Inc ผลงาน

  • พนักงาน 475
  • กองบัญชาการบริษัท Lafayette
  • เว็บไซต์ https://www.home24bank.com/
  • HBCP ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • HBCP มูลค่าตลาด 367.2M
  • กำไรต่อหุ้น 4.74
  • เงินปันผลต่อหุ้น 1
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-05-10
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.157

สนใจ Home Bancorp Inc ไหม คุณอาจสนใจ: