L B Foster Co L B Foster Co คลังสินค้า


บริษัทแอลบีโฟสเตอร์ มีที่ตั้งในเมืองพิตสเบิร์ก รัฐเปนซิลเวเนีย ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับอุตสาหกรรมรถไฟและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีพนักงานเต็มเวลาอยู่ 1,131 คน ถือเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตมาเพื่อสนับสนุนโครงสร้าง

บริษัทแอลบีโฟสเตอร์ มีการดำเนินธุรกิจผ่านแผนกสามแห่ง ได้แก่ รางวัล, เทคโนโลยีและบริการ (รางวัล), ผลิตภัณฑ์บีเครื่องหลักพรีคาสต์ (พรีคาสต์) และผลิตภัณฑ์และการวัดโลหะ (เหล็ก) ส่วนการดำเนินงานในส่วนของรางวัลนั้น ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ สำหรับรถไฟขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั่วโลก แผนกนี้ยังมีการนำเสนอบริการจัดการโครงการทางสัญญาและบริการหลังการขาย ส่วนรางวัลนั้นประกอบด้วยโรงงานผลิตชิ้นสำหรับคอนกรีตพรีคาสต์ทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้บริการแบบเอ็นจิเนียร์ ในขณะที่ส่วนเหล็กและการวัด ออกแบบ ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์สะสมเหล็กต่าง ๆ เพื่อให้กับผู้รับเหมาที่ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมงานบนเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกาเหนือ

ในการที่จะทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข่าวสารในวงการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐาน ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแอลบีโฟสเตอร์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของบริษัท โดยตรวจสอบเรื่องราคาหุ้น หุ้นส่วนและขนาดตลาด นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจที่มีพื้นฐานข้อมูลมาก่อน บริษัทแอลบีโฟสเตอร์เป็นบริษัทระดับโลกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นบริษัทที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่วนรางวัลกับการทำธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายของส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ก็นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในหลากหลายด้านสำหรับรถไฟขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร รวมถึงบริษัทอุตสาหกรรม ในขณะที่ส่วนของพรีคาสต์จะให้บริการโซลูชันคอนกรีตพรีคาสต์ทั่วสหรัฐอเมริกา สุดท้ายส่วนของเหล็กและการวัด ให้บริการผลิตภัณฑ์สะสมเหล็กต่าง ๆ ให้กับผู้รับเหมา ทำให้มีการเพิ่มขึ้นเต็มที่กับบริการของบริษัทL B Foster Co ผลงาน

  • พนักงาน 1131
  • กองบัญชาการบริษัท Pittsburgh
  • เว็บไซต์ http://www.lbfoster.com/
  • FSTR ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • FSTR มูลค่าตลาด 258.6M
  • กำไรต่อหุ้น 0.73
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2016-09-23
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.778

สนใจ L B Foster Co ไหม คุณอาจสนใจ: