PAR Technology Corp PAR Technology Corp คลังสินค้า


บริษัท PAR Technology Corp. มีหน้าที่ให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านค้า บริษัทตั้งอยู่ที่นิวฮาร์ตฟอร์ด รัฐนิวยอร์ก และในปัจจุบันมีลูกจ้างเต็มเวลาจำนวน 1,719 คน ส่วนภาคอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจค้าปลีกให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีให้กับร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก ส่วนภาคอาหารและธุรกิจค้าปลีกให้บริการร้านอาหารในสามหมวดหมู่หลัก คือร้านอาหารแบบบริการด่วน (Quick Service) ร้านอาหารแบบเร็วคาจัว (Fast Casual) และร้านอาหารระดับโต๊ะ (Table Service) ส่วนภาครัฐบาลให้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและพัฒนาระบบให้กับกรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ (DoD) หน่วยงานสืบสวนอัจฉริยะ (IC) และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ภาครัฐบาลมีการให้บริการผลิตภัณฑ์โครงการหลักทั้งหมด คือ โซลูชั่นนักสืบสวนและการรับรู้ (ISR Solutions) การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบภารกิจ และสินค้าซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสภาวะของการวิเคราะห์และการดำเนินการที่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพPAR Technology Corp ผลงาน

  • พนักงาน 1719
  • กองบัญชาการบริษัท New Hartford
  • เว็บไซต์ https://www.partech.com/
  • PAR ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • PAR มูลค่าตลาด 1.8B
  • กำไรต่อหุ้น -2.57
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ PAR Technology Corp ไหม คุณอาจสนใจ: