R C M Technologies Inc R C M Technologies Inc คลังสินค้า


บริษัท RCM Technologies, Inc. เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจและเทคโนโลยี มีที่ตั้งที่ Pennsauken ในรัฐเนิวเจอร์ซีย์ มีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 3,260 คน บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านทางสามกลุ่มงาน คือ กลุ่มงานด้านการดูแลสุขภาพพิเศษ (Specialty Health Care) กลุ่มงานวิศวกรรม (Engineering) และกลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Life Sciences and Information Technology services – LS&IT)

กลุ่มงานด้านการดูแลสุขภาพพิเศษ ให้บริการในด้านการจัดหาบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลสุขภาพ พยาบาล บุคลากรช่วยเหลือ แพทย์ และอาจารย์อื่นๆ

กลุ่มงานด้านวิศวกรรม ให้บริการด้านวิศวกรรมและออกแบบ การเขียนเทคนิค และเอกสารดิจิตอลในตลาดเรือ รถไฟ การขนส่ง และอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงการวิศวกรรมการจัดซื้อ การจัดการก่อสร้าง (EPC) และการจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน

กลุ่มงาน LS&IT ให้บริการโซลูชันธุรกิจระดับองค์กร บริการแอปพลิเคชัน โซลูชันระบบสายพันธุ์ โซลูชันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการตอบสนองต่องานในระบบเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการอื่นๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านธุรกิจและเทคโนโลยีในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

หากคุณสนใจลงทุนในบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจและเทคโนโลยี คุณควรสำรวจ RCM Technologies, Inc. เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนระยะยาว คุณควรติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นหุ้น หุ้นทุน ราคาหุ้นวันนี้ และมูลค่าตลาด อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการตัดสินใจในการลงทุนควรให้ความรอบคอบและขอคำปรึกษาด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิ โดย RCM Technologies, Inc. เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดหาบุคลากร วิศวกรรมและออกแบบ และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีR C M Technologies Inc ผลงาน

  • พนักงาน 3260
  • กองบัญชาการบริษัท Pennsauken
  • เว็บไซต์ http://www.rcmt.com/
  • RCMT ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • RCMT มูลค่าตลาด 150.1M
  • กำไรต่อหุ้น 2.03
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2017-12-28
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0.171

สนใจ R C M Technologies Inc ไหม คุณอาจสนใจ: