Stratus Properties Inc Stratus Properties Inc คลังสินค้า


Stratus Properties, Inc. เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในออสติน รัฐเท็กซัส โดยเน้นการได้มาซึ่ง การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ด้วยทีมงานที่ประกอบไปด้วยพนักงานประจำ 31 คน บริษัทมุ่งมั่นในการได้มาซึ่ง การเข้าถึง การพัฒนา การบริหารจัดการ และการขายทรัพย์สินทางพาณิชย์ ที่อยู่ในพื้นที่ออสติน เท็กซัส และตลาดอื่น ๆ ที่เลือกเฉพาะในรัฐเท็กซัส

Stratus Properties, Inc. ดำเนินธุรกิจผ่านสองส่วน: การดำเนินการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินการทางการเช่า ส่วนการดำเนินการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ มุ่งมั่นในการได้มาซึ่ง การเข้าถึง การพัฒนา และการขายทรัพย์สินจริง โดยเน้นที่ส่วนใหญ่ การเข้าถึงทรัพย์สินทางพาณิชย์และทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เดี่ยว รวมถึงทรัพย์สินค้าปลีกและใช้สอยรวมกัน ส่วนการดำเนินการทางการเช่า เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินค้าปลีกที่ Stratus Properties, Inc. ได้พัฒนาขึ้น รวมถึงการเช่าที่อาศัยในโครงการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เดี่ยว บริษัทใช้บริษัทจัดการการเช่าและบริหารจัดการทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องบนการดำเนินการเช่าของตนเอง

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเรื่อง Stratus Properties, Inc. สิ่งสำคัญคือการเข้าใจในการบริษัทเน้นทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และตลาดที่เขาดำเนินธุรกิจ ผลของการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาหุ้น จำนวนหุ้น และมูลค่าตลาด การเข้าใจส่วนที่ขององค์กรเช่นการดำเนินการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินการทางการเช่า สามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมและศักยภาพของบริษัทเป็นอาจารย์นักลงทุน อย่างไรก็ตาม เราควรจำไว้ว่าการลงทุนเสมอเป็นเรื่องเสี่ยง ดังนั้น สำคัญที่สุดคือต้องทำการวิจัยตัวเองและตัดสินใจโดยอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างรอบคอบตลอดเวลาStratus Properties Inc ผลงาน

  • พนักงาน 31
  • กองบัญชาการบริษัท Austin
  • เว็บไซต์ https://www.stratusproperties.com/
  • STRS ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • STRS มูลค่าตลาด 200.4M
  • กำไรต่อหุ้น -0.56
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2022-09-29
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.744

สนใจ Stratus Properties Inc ไหม คุณอาจสนใจ: