Target Hospitality Corp Target Hospitality Corp คลังสินค้า


Target Hospitality Corp. เป็นบริษัทที่ให้บริการที่พักเช่าพร้อมบริการอาหารคุณภาพสูงและบริการฮอสพิทาลิตี้ที่เพิ่มมูลค่า เป็นบริษัทใหญ่ในศูนย์กลางเครือข่ายที่อยู่ใน The Woodlands, Texas โดยในปัจจุบันมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 921 คน บริษัทได้เริ่มขายหุ้นตามกลไก IPO เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัทมีหน่วยที่พักแบบพื้นที่เคลื่อนย้ายได้พิเศษจำนวน 16,830 เตียงที่อยู่ใน 27 ชุมชน บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านทางสี่ส่วน : Hospitality & Facilities Services- South (HFS-South), Hospitality & Facilities Services- Midwest (HFS-Midwest), Government, และ TCPL Keystone. เซ็กเมนต์ HFS-South สะท้อนศูนย์กลางการให้บริการและการดำเนินงานในภูมิภาค HFS-South ซึ่งรวมถึง 14 ชุมชนที่ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสและนิวเม็กซิโก ส่วน HFS-Midwest สะท้อนศูนย์กลางการให้บริการและการดำเนินงานในภูมิภาค HFS-Midwest ซึ่งรวมถึง 3 ชุมชนที่ตั้งอยู่ในรัฐนอร์ทดาโคต้า ส่วน Government รวมถึงส่วนกลางที่ทำงานและกิจการของศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้องในเดิลลี เท็กซัส บริษัทยังให้บริการทางด้านการปรับแต่งอาหารและการหาคำแนะนำในด้านการบริการโรงแรมTarget Hospitality Corp ผลงาน

  • พนักงาน 921
  • กองบัญชาการบริษัท The Woodlands
  • เว็บไซต์ https://www.targethospitality.com/
  • TH ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • TH มูลค่าตลาด 937.6M
  • กำไรต่อหุ้น 1.38
  • เงินปันผลต่อหุ้น None
  • วันที่จ่ายเงินปันผล None
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.47

สนใจ Target Hospitality Corp ไหม คุณอาจสนใจ: