US Bancorp US Bancorp คลังสินค้า


บริษัท U.S. Bancorp เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นของธนาคาร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มินนีโซต้า รัฐมินเนโซต้า บริษัทมีพนักงานเต็มเวลาจำนวน 68,796 คน และให้บริการทางการเงินในหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้บริการสินเชื่อและการรับฝากเงิน การจัดการเงินสด ตลาดทุน และการจัดการการลงทุนและการบริหารจัดการการลงทุน
ธุรกิจหลักของบริษัทรวมถึงธนาคารธุรกิจส่วนกลางและธุรกิจการเงินธุรกิจส่วนบุคคลและธุรกิจการเงินธุรกิจมีการจัดการทรัพย์สินและการบริการในการลงทุน การบริการด้านการชำระเงินและการสนับสนุนทางธุรกิจและกองทุนทรัพย์สินธนาคารรองรับธุรกิจการฝากเงินให้บริการเช่น เสนาธิการและธุรกิจเพื่อการใช้จ่าย บริษัทในเครือในโดเมสติกกิจการวางท่า การธนาคารจดทะเบียนของสหรัฐอเมริกาในธุรกิจการธนาคารทั่วไปเสนอสินเชื่อและการให้บริการการส่งเสริมธุรกิจบริการการชำระเงินและบริการเสริม
บริษัทยังดำเนินธุรกิจในการให้บริการบัตรเครดิต การดำเนินการด้านการค้าและเครื่องมืออัตโนมัติ (ATM) การธนาคารพาณิชย์ การเป็นตัวแทนจัดซื้อขายทรัพย์สิน และการเช่า เสนาธิการที่ไม่ใช่ธนาคารของบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัทภายในตลาดในประเทศและบริการการบริหารกองทุนอื่น ๆ
นักลงทุนตรวจสอบราคาหุ้นและมูลค่าตลาดของ U.S. Bancorp อย่างสม่ำเสมอที่สามารถได้รับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดก่อนการเปิดตลาด ราคาหุ้นในวันนี้รวมถึงในประเทศมาเลเซีย แสดงค่าตลาดปัจจุบันของบริษัทและประสิทธิภาพทางการเงิน การเข้าใจราคาหุ้นในวันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อมูลUS Bancorp ผลงาน

 • พนักงาน

  68796
 • กองบัญชาการบริษัท

  Minneapolis
 • เว็บไซต์

  https://www.usbank.com/
 • USB ประเภทสินทรัพย์

  Common Stock
 • USB มูลค่าตลาด

  65.5B
 • กำไรต่อหุ้น 3.27
 • เงินปันผลต่อหุ้น 1.93
 • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-04-15
 • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส -0.142

สนใจ US Bancorp ไหม คุณอาจสนใจ: