Homology Medicines Inc Homology Medicines Inc คลังสินค้า


Homology Medicines, Inc. เป็นบริษัทยาพันธุกรรมระดับคลินิกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เบดฟอร์ด เมสซาชูเซทส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาการรักษาทางพันธุกรรมที่ใหม่เพื่อโรคพันธุกรรมที่หาได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการแก้ไขและรักษาพันธุกรรมทางพันธุกรรมของตัวเอง

โปรแกรมคลินิกของ Homology Medicines ประกอบด้วย HMI-103 ซึ่งเป็นตัวเลือกการแก้ไขพันธุกรรมที่กำลังอยู่ในการพัฒนาทางคลินิกสำหรับการรักษาโรคฟีนิลเคตอนูเรีย (PKU) ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่หาได้ยาก บริษัทกำลังพัฒนา HMI-203 เป็นตัวเลือกการรักษาทางพันธุกรรมที่ใช้สำหรับโรคมูโคโพลีซัคคาริโดซิสชีส ชนิด II (MPS II) หรือฮันเตอร์ซินโดรม รวมทั้ง HMI-102 เป็นตัวเลือกการรักษาทางพันธุกรรมที่ใช้สำหรับผู้ป่วย PKU ผู้ใหญ่ อีกทั้ง Homology Medicines ยังกำลังพัฒนาตัวเลือกการรักษาทางพันธุกรรมเชิงพันธุกรรมหลักของตนชื่อ GTx-mAb HMI-104 เพื่อการรักษาโรคเลือดออกแบบชั่วค่ำ (PNH)

แพลตฟอร์มของ Homology Medicines ใช้การขจัดมิติสายเลือดมนุษย์ที่ได้มาจากเซลล์ตรงของไวรัสแอดีโนแอสโซซิเอทเต็ดในการส่งยาพันธุกรรมทางพันธุกรรมด้วยการดำเนินการแก้ไขยีนแบบวิธีไร้เอนิไกร และแพลตฟอร์มการรักษาทางพันธุกรรม วิธีการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคพันธุกรรมที่หาได้ยากโดยการส่งยาของพันธุกรรมให้แก่ผู้ป่วยอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกับบริษัทไบโอเทคที่อยู่ในช่วงคลินิกทุกระดับ Homology Medicines มีความเสี่ยงสูง แต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและโครงการทางคลินิกที่แสดงความเป็นไปได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่สนใจในภาคสุขภาพ การตรวจสอบราคาหุ้นของบริษัทในวันนี้และขนาดตลาดของบริษัทสามารถให้ข้อมูลมูลค่าอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้การทำความเข้าใจอย่างละเอียดและการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจที่มีข้อมูลอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับการลงทุนใน Homology Medicines หรือบริษัทไบโอเทคอื่น ๆ ได้Homology Medicines Inc ผลงาน

  • พนักงาน 92
  • กองบัญชาการบริษัท Bedford
  • เว็บไซต์ https://www.homologymedicines.com/
  • ประเภทสินทรัพย์
  • มูลค่าตลาด 0
  • กำไรต่อหุ้น
  • เงินปันผลต่อหุ้น
  • วันที่จ่ายเงินปันผล
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส

สนใจ Homology Medicines Inc ไหม คุณอาจสนใจ: