Creative Media & Community Trust Corporation Creative Media & Community Trust Corporation คลังสินค้า


บริษัท Creative Media & Community Trust Corp. เป็นกองทุนการลงทุนที่เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) มีที่ตั้งในดาลลัส เท็กซัส โดยมุ่งเน้นการเป็นเจ้าของ ดำเนินการ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอาคำวาออฟฟิศและหอพักหลายหลังในชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดขึ้นในทั่วต่าง โดยมีทีมงานภายในประกอบด้วยพนักงานเต็มเวลา 5 คน บริษัทนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของและดำเนินการ อสังหาริมทรัพย์ระดับ A และออฟฟิศที่ใช้ เงินลงทุนในชุมชนในรัฐ ทั่วทั้งประเทศ

ส่วนองค์กรของบริษัทประกอบด้วยสองประเภทของอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ คือออฟฟิศและโรงแรม รวมทั้งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้กู้ยืมของบริษัทเอง ผลิตภัณฑ์สำหรับฝ่ายออฟฟิศของบริษัทหลักๆ ประกอบด้วยการเช่าพื้นที่สำนักงานและบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้เช่า รวมถึงการชดเชยให้แก่ผู้เช่า เช่นที่จอดรถและการเช่าพื้นที่สำหรับเก็บของ ผลิตภัณฑ์สำหรับฝ่ายโรงแรมของบริษัท ประกอบด้วยการดำเนินการโรงแรมและที่จอดรถอยู่ตรงข้ามโรงแรม ส่วนงานกู้ยืมของบริษัทได้รวมถึงการขายส่วนที่ได้รับการรับประกันจากภาครัฐของหนี้ที่มีอยู่ รายได้จากผลตอบแทนจากหนี้ที่มีอยู่ของบริษัท และรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้รับจากหนี้ที่มีอยู่ของบริษัท

บริษัทนี้ถูกดำเนินงานโดยบริษัทต่อขยายของ CIM Group, L.P. (CIM Group) ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และพื้นฐานของโครงการที่ดำเนินงานในทวิภาคอเมริกาเหนือ ในฐานะ REIT Creative Media & Community Trust Corp. ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้รับรายได้ที่มั่นคงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งได้รับประโยชน์จากการกำหนดภาษีที่เนื่องมาด้วย หากคุณสนใจที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสำรวจประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน REIT คุณควรค้นคว้าเกี่ยวกับบริษัท Creative Media & Community Trust Corp. และพิจารณาให้เป็นโอกาสการลงทุนที่เป็นไปได้ ควรจดจำคำสำคัญที่เกี่ยวข้องเช่นหุ้น หุ้น ราคาหุ้นปัจจุบัน และมูลค่าทางตลาด แต่อย่าลืมหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบก่อนประกาศการตัดสินใจใดๆCreative Media & Community Trust Corporation ผลงาน

  • พนักงาน 5
  • กองบัญชาการบริษัท Dallas
  • เว็บไซต์ https://www.creativemediacommunity.com/
  • CMCT ประเภทสินทรัพย์ Common Stock
  • CMCT มูลค่าตลาด 50.4M
  • กำไรต่อหุ้น -3.31
  • เงินปันผลต่อหุ้น 0.34
  • วันที่จ่ายเงินปันผล 2024-07-22
  • การเติบโตของกำไรรายไตรมาส 0

สนใจ Creative Media & Community Trust Corporation ไหม คุณอาจสนใจ: